DETALL

el com, el quan i el perquè SCoord, tots els detalls

Vull saber el com, el quan i el perquè d’aquest fet (EC)

el com i el quan, el què i el com

amb tots els ets i uts (p.ext.)

el com i el quan SCoord, tots els detalls

Està obsessionat, vol saber el com i el quan de totes les coses que fa la seva dona

el què i el com; el com, el quan i el perquè

amb tots els ets i uts (p.ext.)

el què i el com SCoord, tots els detalls (IEC)

Es tafaner de mena; vol saber el què i el com de tot el que fem

el com i el quan; el com, el quan i el perquè

el com i el què (v.f.), per menut (p.ext.), amb tots els ets i uts (p.ext.)