DESVIURE'S

perdre el cul per SV, desfer-se per algú o per alguna cosa (IEC)

En Pere ha perdut el cul per connectar-se a internet i es passa el dia davant de l’ordinador / En Jaume perd el cul per la Maria

matar-s’hi (p.ext.), no viure (p.ext.)