DESVIAR

passar carta SV, girar full, passar a tractar d’un altre assumpte (A-M)

No en vull parlar més, passem carta i no perdem més el temps

girar full, canviar de disc, trencar de conversa