DESVETLLAT

fer el sereno SV, no dormir a la nit; estar desvetllat (A-M)

He fet el sereno tota la nit a causa de la calor

fer la vetlla

no poder aclucar l’ull (p.ext.)