DESVARIEJAR

anar-se-li’n la bola (a algú) O, dir o pensar coses, que en relació amb el tema objecte d’una conversa o d’un discurs, són desraonades o inconnexes

A aquest professor de vegades se li’n va la bola i diu alguna ximpleria

anar-se-li’n la perola (a algú), anar-se’n de l’olla, fer cadufs

anar-se-li’n la perola (a algú) O, dir o pensar coses, que en relació amb el tema objecte d’una conversa o d’un discurs, són desraonades o inconnexes

De vegades se me’n va la perola i pego a la gent

anar-se-li’n la bola (a algú), anar-se’n de l’olla