DESTRUIR

fer abat de SV, abatre, destruir, fer desaparèixer (EC)

Els invasors van fer abat de tots els monuments significatius del poble / Sense cap mirament va fer abat de tots els quadres que guardava / Els delinqüents van fer un abat de les joies de la casa (També s’usa amb la forma fer un abat de) (R-M, R-M, *)

fer pols (alguna cosa), fer pleta (d’alguna cosa), no deixar pedra sobre pedra

passar-ho tot a sang i a foc (p.ext.), passar (alguna cosa) a foc i a flama (p.ext.), passar (alguna cosa) a foc i a ferro (p.ext.), posar (alguna cosa) a foc i a flama (p.ext.)

fer cendres (alguna cosa) SV, destruir alguna cosa (IEC)

Els teus arguments van fer cendres la meva teoria

fer pols (alguna cosa)

fer pleta (d’alguna cosa) SV, destruir quelcom / fer malbé alguna cosa, tractar-la de qualsevol manera, sense mirament; destruir-la (R-M, A-M)

És una casa antiga i molt bonica, però aviat en faran pleta per aixecar-hi un bloc de pisos (R-M)

fer abat de

fer pits i llonzes (d’alguna cosa) (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

fer pols (alguna cosa) SV, esmicolar alguna cosa en fragments diminuts, destruir-la / destruir alguna cosa, reduir-la a no-res (IEC, A-M)

Sempre ha desitjat fer pols l’obra dels seus contrincants (R-M)

fer abat de, fer xixines (d’alguna cosa), deixar (alguna cosa) feta pols, fer farina, fer miques (alguna cosa), fer peces (alguna cosa), fer cendres (alguna cosa)

fer trinquis (p.ext.), fer-se puré (p.ext.)

menjar-se viu (algú) SV, destruir algú, desfer-se’n

Es menjaria vius els qui el contradiuen / Si continua amb aquella trepa se’l menjaran viu (Normalment s’usa amb el complement en forma pronominal) (EC, *)

no deixar pedra sobre pedra SV, enderrocar completament / no deixar cap element de construcció sencer; deixar completament destruït (IEC, A-M)

L’atac va ser furient; no van deixar pedra sobre pedra, d’aquell castell (També s’usa amb la forma no deixar pedra damunt pedra) (R-M)

no deixar canya dreta, fer abat de, batre en bretxa (alguna cosa), tirar a terra (alguna cosa)

no quedar pedra sobre pedra (inv.)