DESTRET

entre l’enclusa i el martell SP, destret / sense escapatòria (Fr, *)

Estaven entre l’enclusa i el martell i van decidir rendir-se i entregar-se a les autoritats

entre l’espasa i la paret, entre dos focs, entre les banyes d’un toro, en perill de, veure’s com un ou entre dues pedres

entre l’espasa i la paret SP, [estar] en un dilema / [estar] en una situació de la qual és difícil sortir-se (R-M, IEC)

Si em fas triar entre una cosa i l’altra em poses entre l’espasa i la paret, ja ho saps?

entre l’enclusa i el martell, veure’s com un ou entre dues pedres

tres són curtes i quatre són llargues (p.ext.)

fer-se’n set pedres SV, passar-ho molt malament (EC)

Des que el van operar se’n fa set pedres, ho passa molt malament (També s’usa amb el numeral deu)

passar-la negra, passar el pelegrí, passar els set calzes d’amargura

passar-la negra SV, passar molts contratemps (R-M)

Si no saps nedar, quan durant el servei militar t’obliguin a travessar un riu, com em van fer a mi, la passaràs negra (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival) (R-M)

passar-la magra, veure-se’n de totes, cagar-la ben amarga, veure-se’n de tots colors, passar-les putes, passar-ne de seques i de verdes, veure’s negre, fer-se’n set pedres, passar-la

passar-les negres (v.f.), fer veure els ulls verds (a algú) (inv.), les de Caïm (p.ext.)

passar-les putes SV, passar moltes contrarietats / trobar-se en destret (R-M, Fr)

En aquesta casa sempre les passen putes / En Pere ha patit molt en aquesta vida: com que els seus pares eren molt pobres, les ha passades molt putes per poder progressar (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival)

passar-la negra, passar-les morades, veure-se’n de totes, veure-se’n de tots colors

passar-la puta (v.f.)

passar-ne de seques i de verdes SV, passar un fort malestar, angúnia

Després de la guerra en van passar de seques i de verdes

passar-ne de verdes i de madures, passar-ne una de grossa, passar-la negra, passar-ne de totes, passar-ne de tots colors

passar-ne de totes SV, passar un fort malestar, angúnia

Es va quedar vídua molt jove amb dues criatures de bolquers. N’ha passat de totes

veure-se’n de totes, passar-ne de tots colors, passar-ne una de grossa, veure’n de verdes i de madures, passar-ne de seques i de verdes

passar-ne de tots colors SV, passar un fort malestar, angúnia

Ahir me’n van passar de tots colors / N’ha passat de tots colors / No ho ha tingut gens fàcil, n’ha passades de tots colors (*, EC, *)

veure-se’n de tots colors, passar-ne una de grossa, passar-ne de totes, passar-ne de verdes i de madures, veure’n de verdes i de madures, passar-ne de seques i de verdes, passar-la

passar-ne de verdes i de madures SV, passar un fort malestar, angúnia

Durant el viatge en van passar de verdes i de madures; en tenen un feix per a contar / Van anar com a corresponsals a un país en guerra i en van passar de verdes i de madures (R-M, *)

passar-ne de tots colors, veure’n de verdes i de madures, passar-ne de seques i de verdes, passar-ne una de grossa

veure’n de verdes i de madures SV, passar un fort malestar, angúnia

Des que es va quedar a l’atur n’ha vist de verdes i de madures per poder pagar la hipoteca

passar-ne de tots colors, passar-ne de totes, passar-ne de verdes i de madures, veure’n de blanques i de negres

veure’s com un ou entre dues pedres SV, veure’s en gran estretor o dificultat (A-M)

Quan va veure que al banc hi tenia números vermells es va veure com un ou entre dues pedres / Quan es va veure com un ou entre dues pedres, ens va demanar ajuda

entre l’espasa i la paret, entre l’enclusa i el martell

veure’s verd (p.ext.)

veure’s verd SV, trobar-se en dificultats / algú, trobar-se en una situació perillosa, compromesa, etc., de difícil sortida (R-M, IEC)

Té tan mala lletra que m’he vist verd per a llegir la seva carta (R-M)

veure-se’n un bull, veure’s negre

fer veure els ulls verds (a algú) (inv.), veure’s com un ou entre dues pedres (p.ext.), tenir un dogal al coll (p.ext.)

veure-se’n de totes SV, passar molts contratemps (R-M)

Durant l’estança en aquella illa, va veure-se’n de totes; sembla mentida que vagi suportar tantes calamitats (R-M)

passar-la negra, veure-se’n de tots colors, ballar-la negra, passar-les putes, cagar-la ben amarga, passar-ne de totes, passar el pelegrí, veure’n de blanques i de negres

veure’n de totes (v.f.), sempre balla amb sa més lletja (p.ext.)

veure-se’n de tots colors SV, passar tribulacions (R-M)

Va voler complaure’l i va veure-se’n de tots colors; van ésser unes gestions difícils i no gens agradables (R-M)

passar-la negra, veure-se’n de totes, ballar-la, passar-les putes, cagar-la ben amarga, passar-ne de tots colors, veure’n de blanques i de negres, passar-les morades, veure-se’n un esbull

veure’n de tots colors (v.f.)

veure-se’n un bull SV, tenir molta feina per sortir d’una dificultat / veure-s’hi embullat, trobar-hi dificultats serioses / trobar-se en un afer difícil, no saber com deseixir-se d’un afer, d’una dificultat (R-M, A-M, IEC)

Em va deixar sol amb el personal a fi que jo distribuís la feina; era una cosa nova per a mi i vaig veure-me’n un bull; no sabia com fer-ho / Se’n veuria un bull si a més de sa feina hagués d’atendre als mil i un quefers domèstics (R-M, A-M)

veure’s negre, veure’s verd, veure-se’n un esbull

no saber a quina paret tocar (p.ext.), anar venut (p.ext.)