DESTRE

tenir mà SV, tenir molta habilitat o moltes maneres d’actuar (A-M)

Té mà a fer l’arròs, li surt boníssim / Té molta mà per a fer ocells de paper (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal o amb els quantificadors bastant, força, molt, etc.) (*, EC)

ésser un manetes, tenir bones mans, tenir manetes, tenir mans de plata

tenir-hi la mà trencada (p.ext.), treballar com una fada (p.ext.)