DESTINAT

si és de Déu que SConj, si està destinat (R-M)

No cal desesperar-se; si és de Déu que se salvi, se salvarà (R-M)

estar escrit