DESTACAT

ésser un crac SV, persona que destaca molt en la seva especialitat (crack) (EC)

És un crac en el món de les finances

ésser un bèstia (en alguna cosa), de primera línia, fora de concurs, ésser una joia (algú), ésser un as (algú), ésser un trumfo (algú), ésser una espasa (algú), primera figura, ésser un primera espasa, ésser una atxa (algú)

vella glòria (p.ext.), fora de sèrie (p.ext.)

ésser una atxa (algú) SV, ésser molt bo

Ton pare és una atxa fent glosses

ésser un crac, ésser un as (algú), ésser una espasa (algú)

vella glòria SN, persona posseïdora d’honors, glòria, per la seva actuació, les seves accions, gestes, etc., de temps anterior (EC)

A la reunió, hi han convidat una vella glòria, però no n’han revelat el nom / Han fet un sopar d’homenatge a les velles glòries del club (*, EC)

ésser un crac (p.ext.), passar a la història (p.ext.), passar a la posteritat (p.ext.)