DESPRESTIGIAR

tirar (alguna cosa) per terra SV, desfer el prestigi, concepte o situació de quelcom (R-M)

Ens va tirar per terra la idea que li vàrem exposar, i de retop, el viatge que se’n derivava (R-M)

tirar (alguna cosa) a terra (v.f.), anar per terra (inv.), trobar pèls (en alguna cosa) (p.ext.), posar tatxes (a alguna cosa) (p.ext.), parlar malament de (p.ext.)