DESPOSSEIR

prendre-li (alguna cosa) dels dits (a algú) SV, ésser, algú, desposseït d’una cosa o d’allò que ja estava a punt d’aconseguir, en circumstàncies inversemblants, per ingenuïtat, distracció, etc. (EC)

Em va prendre el càrrec dels dits / Ja gairebé tenia el contracte fet, però l’altre ha estat més llest i li ha pres dels dits la col·locació / Et deixaries prendre dels dits com si res tots els nostres cabals / Es va distreure i li van agafar dels dits els millors seients per a veure el concert (També s’usa amb els verbs agafar, estirar, treure, etc.) (*, R-M, EC, *)

prendre-li (alguna cosa) de les mans (a algú), guanyar (algú) per mà