DESPLOMAR-SE

caure com un mort SV, desplomar-se, caure sense resistència

Ha caigut com un mort perquè s’ha desmaiat

caure com un sac, caure com un sac de patates, caure aplomat