DESPLAURE

caure-li la casa a sobre (a algú) O, desplaure de viure a casa a causa de la seva tristesa, de la seva solitud, etc. (IEC)

Va sortir a passejar perquè la casa li queia a sobre (EC)

fer de mal estar

fer de mal estar SV, estar-se malament a algun lloc (EC)

Aquesta casa fa de mal estar (EC)

caure-li la casa a sobre (a algú)

fer de bon estar (ant.)

prendre (alguna cosa) de través SV, prendre alguna cosa malament, en mal sentit / prendre-la malament, interpretant-la erradament (IEC, EC)

Sempre pren els comentaris de través / S’ha pres de través l’anul·lació del sopar d’aniversari

assentar-se-li malament (a algú)

saber greu (a algú) (inv.), posar-se de través (a algú) (p.ext.)