DESPLAENT

a contrapèl SP, contra la pròpia inclinació o voluntat (R-M)

Això que m’encarregues de fer em ve a contrapèl; mai no m’ha agradat fer d’intermediari en assumptes aliens / Sabia que era culpable i l’ha hagut de defensar a contrapèl / Vaig haver d’anar-hi a contrapèl (R-M, *, *)

a contracor, a repèl, venir-li a remà (a algú)

no tenir cap gràcia SV, (alguna cosa) ésser desplaent, molesta, etc. (IEC)

Aquestes històries que t’empesques no tenen cap gràcia (També s’usa amb els quantificadors cap mena de, gens de i gota de) (EC)

fer-li mal ventrell (a algú)

tenir la seva gràcia (ant.), tenir el seu què (ant.)