DESPIT

ni ganes SConj, expressió usada com a resposta de despit a una negativa / exclamació amb què hom manifesta menyspreu per alguna cosa que li neguen, que no pot fer, etc. (IEC, EC)

No vols acompanyar-me a fer aquesta comanda? Ni ganes! Ja hi aniré sol / —Aniràs al cicle de cinema de terror que faran a Sitges? —No, ni ganes! No m’agrada passar por (R-M, *)

ni parlar-ne, de cap manera, ni per pensament

ni de bon tros (p.ext.), Déu me’n guard (p.ext.), ni regalat (p.ext.)