DESPIETADAMENT

sense quarter SP, sense compassió (R-M)

Van sostenir una lluita sense quarter; va ser una veritable matança (R-M)

a degolla, a mata-degolla

donar quarter (a algú) (ant.)