DESPESA

cost de la vida SN, despeses necessàries en un determinat moment per a mantenir un cert nivell de vida (EC)

El cost de vida actualment és molt elevat

nivell de vida (p.ext.), qualitat de vida (p.ext.), tren de vida (p.ext.)