DESPERT

no poder aclucar l’ull SV, no poder dormir (EC)

Aquesta nit no ha pogut aclucar l’ull perquè ha fet la vetlla (També s’usa amb la forma no poder tancar l’ull)

passar la nit en blanc, passar la nit en clar

fer el sereno (p.ext.), aclucar els ulls (p.ext.), dormir amb un ull obert (p.ext.)