DESPENTINAT

fet una coca SA, cap molt esbullat, despentinat (A-M)

Tot i haver anat a la perruqueria, té el cap fet una coca / S’ha passat una hora davant el mirall, però va feta una coca (S’usa fent referència a l’estat dels cabells)

tenir el cap com un estornell

[Emp. (A-M)]

tenir el cap com un estornell SV, tenir el cap molt poblat de cabells i aquests eriçats i en desordre (A-M)

Hauria d’anar al barber, perquè té el cap com un estornell i no fa bona impressió als clients

fet una coca

cap d’escarola (p.ext.)