DESORIENTAT

1. que ha perdut l’orientació

no saber on té la mà dreta SV, estar desorientat (EC)

S’ha perdut, no sap on té la mà dreta / Quan vam anar a la torre dels oncles ens vam perdre per la urbanització; no sabíem on teníem la mà dreta

no saber quina és la mà dreta

perdre el camí (p.ext.), sortir a camí (p.ext.)

no saber quina és la mà dreta SV, estar desorientat (EC)

Quan ens perdem al bosc no sabem quina és la mà dreta / Es van perdre i no sabien quina era la mà dreta

no saber on té la mà dreta

2. (fig.) que no està segur de com són les coses, d’allò que ha de fer

a cegues SP, amb ofuscació, sense reflexionar (R-M)

Sempre actuava a cegues; li mancava el sentit de la responsabilitat (R-M)

a les palpentes, no saber per on navega

a les palpentes SP, sense cap mena d’orientació (R-M)

En aquesta qüestió vaig a les palpentes; no m’han donat cap mena de referència que em pugui orientar (R-M)

a cegues, a l’endeví, anar venut, no saber per quin mar navega

a la bona de Déu (p.ext.), a ulls clucs (p.ext.), a cegues (p.ext.)

anar a la deriva SV, anar sense direcció (R-M)

Els seus afers van a la deriva; no té prou capacitat per a dominar-los (R-M)

perdre el quest, perdre la carta de navegar, perdre el rumb

anar de gambirot SV, estar sense orientació / anar malament (*, R-M)

Abans el vèiem molt content, però fa una temporada que em sembla que va de gambirot, perquè està molt preocupat pel negoci (R-M)

sense nord

amb els braços caiguts (p.ext.), anar a mal borràs (p.ext.)

anar venut SV, estar desorientat per falta de pràctica o d’experiència en una cosa (IEC)

No li van explicar com funciona la màquina nova i ara va venut i no la sap engegar (També s’usa amb el verb estar i amb el modificador ben en posició preadjectival)

no saber a quina paret tocar, no saber on fer cap, a les palpentes

veure-se’n un bull (p.ext.)

ésser una olla (algú) SV, pensar, obrar, etc., absurdament (IEC)

En Pere és una olla des que alterna les dues feines

ésser un desastre (algú)

ésser una olla (p.ext.), estar si ve no ve (p.ext.)

no saber a quina paret tocar SV, no saber com resoldre una qüestió greu (R-M)

Les coses s’han anat complicant i ara el pobre home ja no sap a quina paret tocar; ha utilitzat tots els mitjans que tenia, sense cap resultat positiu / Amb la crisi, s’havia quedat endeutat i no sabia a quina paret tocar (R-M, *)

no saber on fer cap, no saber on dar-les, anar venut, no saber a quina porta trucar

veure-se’n un bull (p.ext.), no saber per quin cap posar-s’hi (p.ext.)

no saber on dar-les SV, no saber on anar

No sabia on dar-les, estava ben desorientat / Camina amunt i avall sense saber on dar-les

no saber on té la mà dreta, no saber on fer cap

no saber on dar-la (v.f.)

no saber on fer cap SV, estar desorientat / no saber com resoldre una qüestió greu (R-M, *)

Ja ho ha provat tot i tot li ha fallat; ja no sap on fer cap per trobar la solució / No sabia on havia de fer cap, després del que li havia dit / No sé què haig de fer, no sé on fer cap (R-M, *, *)

no saber a quina paret tocar, no saber on dar-les, anar venut

no saber per on navega SV, desorientar-se / anar perdut en un assumpte, un afer, etc. (R-M, *)

Pel que diu es veu ben bé que en aquesta qüestió no sap per on navega; no té idea de res / Durant aquella època de la seva vida, no sabia per on navegava / Semblava que no sabies per on navegaves (R-M, *, *)

perdre la carta de navegar, no saber per quin mar navega, a cegues

sense timó (p.ext.)

no saber per quin mar navega SV, desorientar-se / anar perdut en un assumpte, un afer, etc. (Fr, IEC)

No sap per quin mar navega, no coneix el terreny de les finances i necessita assessorament / Deixa’m ajudar-te, que no saps per quin mar navegues / No sabien per quin mar navegaven, necessitaven algú que els orientés (També s’usa amb la forma no saber per quines aigües navega)

no saber per on navega, perdre la carta de navegar, a les palpentes, no saber on té la mà dreta

no saber per quina mar navega (v.f.)

sense nord SP, sense orientació (R-M)

Va per la vida sense nord; no sap què vol ni es proposa cap fi (R-M)

sense timó, anar de gambirot, perdre el nord

a la bona de Déu (p.ext.), a la ventura (p.ext.)

sense timó SP, sense orientació. Sense propòsit (R-M)

Per la vida no es pot anar sense timó; cal estar preparat per circumstàncies molt adverses (R-M)

sense nord

perdre el timó (p.ext.), a la bona de Déu (p.ext.), no saber per on navega (p.ext.)

tocar glorificat a matines SV, anar desorientat (R-M)

No està mai al corrent de res; sempre toca glorificat a matines; no n’encerta ni una (R-M)

glorificat, toca matines (v.f.); contestar glorificat a matines (p.ext.)