DESORGANITZAT

ésser una olla SV, haver-hi molt desordre, manca d’organització, etc. (EC)

Aquesta agència d’informació és una olla; no saben què duen entre mans; no et solucionaran res (R-M)

ésser una olla (algú) (p.ext.)