DESORDRE

ca la Quica SN, lloc on hi ha desordre, on la gent no s’entén, on tothom mana i no mana ningú (A-M)

Això és ca la Quica; es nota que els pares són de vacances

can Seixanta, can Xauxa, can Taps, can Pixa, can penja-i-despenja

[Barc. (A-M)]

can Garlanda SN, on tot és desordre (R-M)

Tot era ple d’entrebancs, caixes, paquets i mobles fora de lloc; era can Garlanda (R-M)

can Seixanta, can Taps, casa de bojos, can Xauxa, el país de Xauxa

can Pixa SN, un lloc on tothom fa el que vol, on no hi ha autoritat ni ordre establert

Això és can Pixa; algú haurà de venir i posar-hi ordre

can Seixanta, ca la Quica, can Xauxa, el país de l’olla

can Seixanta SN, lloc on tothom fa el que vol, on hi ha un gran desordre, un gran desgavell / un lloc on tothom fa el que vol, on no hi ha autoritat ni ordre establert (IEC, EC)

Allò és can Seixanta; ja cal que procureu organitzar-ho una mica més bé (R-M)

can Garlanda, can Xauxa, can Taps, can Pixa, casa de barrets, ca la Quica, can penja-i-despenja, el país de l’olla

xafarranxo de combat (p.ext.)

can Taps SN, on tot és desordre (R-M)

Aquesta oficina és can Taps. Tothom hi fa el que vol (R-M)

can Garlanda, can Seixanta, ca la Quica, casa de barrets

can Xauxa SN, lloc on tothom fa el que vol, on hi ha un gran desordre, un gran desgavell, on no hi ha autoritat ni ordre establert

Això és can Xauxa; necessiten algú que els organitzi

can Seixanta, ca la Quica, can Pixa, can Garlanda

casa de barrets SN, lloc on hi ha molt de desordre / lloc on regna un gran desordre, on tothom fa el que li sembla (R-M, IEC)

Això sembla una casa de barrets; ningú no fa el que li encarreguen / Aquella biblioteca era una casa de barrets: cap llibre no era al seu lloc (R-M)

can Seixanta, casa de putes, can Taps, casa de bojos, cort de porcs, olla de bruixes, olla de cargols, olla de grills

casa de bojos SN, desordre / lloc on regna un gran desordre, on tothom fa el que li sembla (Fr, *)

Endreça el menjador, que sembla una casa de bojos

olla de cargols, can Garlanda, casa de barrets, casa de putes

xafarranxo de combat (p.ext.)

casa de putes SN, lloc on regna un gran desordre, on tothom fa el que li sembla (IEC)

Aquí no hi ha qui s’hi entengui; sembla una casa de putes (R-M)

casa de barrets, casa de bojos, olla de bruixes, olla de cargols, olla de grills

cort de porcs SN, expressió usada per a referir-se a un lloc on hi ha un gran desordre

La teva habitació sembla una cort de porcs / Té la cuina feta una cort (També s’usa simplement amb el nom cort)

olla de grills, olla de cargols, casa de barrets, can penja-i-despenja

el país de l’olla SD, on cadascú fa el que vol (R-M)

Ell no es subjecta a normes; li caldria viure al país de l’olla, on tot va de qualsevol manera (R-M)

el país de Xauxa, can Seixanta, can Pixa

farrigo-farrago SN, conjunt de coses mal ordenades, inconnexes, mal compreses (IEC)

La teva habitació és un farrigo-farrago, ja cal que l’ordenis abans que arribi la tieta

[Reduplicatiu]

niu de puputs SN, enrenou, confusió, lloc ple de desordre / tenir, una cosa o un lloc, molt desordre (*, Fr)

A veure quan endreces la teva habitació, que sembla un niu de puputs!

olla de cols, ésser una olla, no haver-hi ordre ni concert, can penja-i-despenja

olla de bruixes SN, [haver-hi] gran confusió (R-M)

Aquella oficina és una olla de bruixes; no hi aclariràs mai res com cal (R-M)

olla de cargols, mercat de Calaf, olla de grills, olla de cols, casa de barrets, casa de putes

olla de cargols SN, [ésser] un enrenou i una confusió (R-M)

Cridaven, gesticulaven, anaven d’un costat a l’altre; allò era una olla de cargols (R-M)

olla de grills, orgue de gats, olla de bruixes, olla de cols, ésser una olla, casa de bojos, cort de porcs, casa de barrets, casa de putes

olla de cols SN, [haver-hi] enrenou, confusió / [ésser] ple de desordre (R-M, A-M)

Me’n vaig anar d’avorrit; allò era una olla de cols; no era possible entendre’ns / Vés a endreçar la teva habitació, que sembla una olla de cols! / És un despistat, és una olla de cols! (R-M, *, *)

olla de grills, olla de cargols, poti-poti, mercat de Calaf, olla de bruixes, ésser una olla, niu de puputs

[Cat. (A-M)]

olla de grills SN, [ésser] un enrenou i una confusió (R-M)

Allò era una olla de grills; mai no havia assistit a una reunió tan esvalotada (R-M)

olla de cols, olla de cargols, olla de bruixes, ésser una olla, cort de porcs, casa de barrets, casa de putes

poti-poti SN, desgavell, desori (EC)

Malgrat el poti-poti que hi ha hagut, la festa ha anat molt bé (IEC)

olla de cols

[Reduplicatiu]