DESORDENAT

a tres quarts de quinze SP, de manera desordenada (R-M)

En aquesta casa tot va a tres quarts de quinze; no hi ha cap ordre / Té els papers a tres quarts de quinze i no troba res del que li he demanat (R-M, *)

no haver-hi ordre ni concert, no tenir ordre ni concert

fer anar el de dalt a baix (p.ext.)

anar en orri SV, anar o estar de qualsevol manera, desordenadament, no gens bé (A-M)

En aquesta casa tot va en orri, no hi ha manera de trobar res al seu lloc / Si no hi poses més interès, la teva hisenda anirà en orri; no en trauràs cap benefici mai / Està en orri, desordenat i brut (També s’usa amb el verb estar) (*, R-M)

en doina

anar a orri (Val.), anar en orris (Barc., Tarr.)

[Emp., Vic, Tortosa, Bal. (A-M)]

damunt davall SAdv, sense cap ordre / desgavellat (R-M, EC)

Hem de canviar de pis i ho tenim tot damunt davall a punt d’empaquetar-ho (R-M)

dessús dejús

en doina SP, [ésser] tret del seu lloc i posat en moviment, fet anar d’una part a l’altra (IEC)

No és gens endreçat, tot ho té en doina; per això mai no troba el que busca (R-M)

en renou, damunt davall, no haver-hi ordre ni concert, no tenir ordre ni concert, no haver-hi pany que tanqui, no haver-hi pany que servi

estar a condret (ant.), tenir (alguna cosa) en condret (ant.)

en renou SP, fora de lloc i en moviment (R-M)

Vol canviar els mobles de lloc i tot ho té en renou / Fer-ho anar tot en renou (R-M, EC)

en doina, no haver-hi ordre ni concert, no tenir ordre ni concert

ésser una olla SV, haver-hi molt desordre, manca d’organització, etc. (EC)

Aquella botiga és una olla; no saben ni el que tenen / El programa de la festa era una olla (R-M, Fr)

olla de grills, olla de cargols, olla de cols, ésser grec, niu de puputs, can penja-i-despenja

no haver-hi ordre ni concert SV, anar tot malament / haver-hi un gran desordre (R-M, EC)

En aquella casa no hi havia ordre ni concert; tothom volia manar / A la rereguarda no hi havia ordre ni concert / Treballa sense ordre ni concert (També s’usa amb la forma sense ordre ni concert) (R-M, EC, EC)

no tenir ordre ni concert, no haver-hi pany que tanqui, no haver-hi rei ni roc, en doina, no tenir cap ni peus (alguna cosa), en renou, a tres quarts de quinze, a la grega, no haver-hi pany que servi, niu de puputs

de qualsevol manera (p.ext.)

no haver-hi pany que servi SV, no haver-hi ordre ni concert, anar tot en doina / haver-hi un gran desordre (EC, *)

En aquella casa estan molt desorganitzats, no hi ha pany que servi (També s’usa amb la forma no haver-hi pany que servi ni romana que tregui)

no haver-hi ordre ni concert, en doina

no haver-hi pany que tanqui SV, anar tot malament (R-M)

Com vols que el negoci progressi? Si no hi ha pany que tanqui! Tot va de qualsevol manera (R-M)

no haver-hi ordre ni concert, no haver-hi pany que servi, en doina

no haver-hi rei ni roc SV, no haver-hi manera d’arreglar quelcom; anar tot malament / no haver-hi regit, no existir l’autoritat, l’ordre, a tal o tal lloc (es diu per a fer referència al rei i al roc o torre del joc d’escacs) (R-M, A-M)

Aquí no hi ha rei ni roc i si no provem d’entendre’ns no arreglarem res (R-M)

no haver-hi ordre ni concert, no tenir ordre ni concert

no tenir ordre ni concert SV, anar tot malament / haver-hi un gran desordre (R-M, EC)

Aquest escrit que m’has presentat no té ordre ni concert (També s’usa amb la forma sense ordre ni concert)

no haver-hi ordre ni concert, no haver-hi pany que tanqui, no haver-hi rei ni roc, en doina, no tenir cap ni peus (alguna cosa), en renou, a tres quarts de quinze, a la grega

de qualsevol manera (p.ext.)