DESOLAT

no guanyar (per a alguna cosa) SV, expressió per a indicar que hom sofreix alguna cosa amb gran freqüència (EC)

En aquesta casa, no guanyem per a disgustos (Només s’usa amb noms que denoten disgustos, maldecaps, etc. com a complement de la preposició)

tenir una pena al cor (p.ext.), rosegar-li el cor (a algú) (p.ext.)