DESOLAR

passar (alguna cosa) a foc i a ferro SV, desolar / matar-ho i destruir-ho tot (Fr, *)

Després que passessin aquell territori a foc i a ferro vam venir nosaltres i ho vam reconstruir (S’usa amb noms que denoten campaments, ciutats, territoris, etc. com a complement)

passar (alguna cosa) a foc i a flama, passar-ho tot a sang i a foc, posar (alguna cosa) a foc i a flama

fer abat de (p.ext.)

passar (alguna cosa) a foc i a flama SV, matar-ho i destruir-ho tot (A-M)

Van passar la contrada a foc i a flama i no va quedar-ne res (S’usa amb noms que denoten campaments, ciutats, territoris, etc. com a complement)

passar-ho tot a sang i a foc, passar (alguna cosa) a foc i a ferro, posar (alguna cosa) a foc i a flama

fer abat de (p.ext.)

passar-ho tot a sang i a foc SV, tractar la gent o les coses d’una manera destructora, sense pietat, sense respectar res (A-M)

Ho passaren tot a sang i a foc i el poble va desaparèixer (També s’usa amb la forma passar-ho a foc i a sang)

passar (alguna cosa) a foc i a flama, passar (alguna cosa) a foc i a ferro, posar (alguna cosa) a foc i a flama

fer abat de (p.ext.)