DESOIR

ésser sord (a alguna cosa) SV, desoir / fingir no oir, o obrar sense atendre allò que altri diu (Fr, *)

És sord a tots els consells que li donen / És sord a la veu de la consciència i per això les coses li surten malament

fer el sord, tancar l’orella (a alguna cosa), fer orelles de marxant

fer orelles de marxant SV, desatendre / algú, fingir que no sent allò que li diuen, fer com si no ho sentís (R-M, *)

Sempre que li demanen que ajudi en les feines de casa fa orelles de marxant per tal de deslliurar-se de fer-les

fer el sord, fer orelles de mercader, fer l’orella sorda, fer orelles de cònsol, entrar-li per una orella i sortir-li per l’altra (a algú), ésser sord (a alguna cosa), escoltar (alguna cosa) amb orelles de ruc

fer el sonso (p.ext.), tant se li’n dóna (a algú) (p.ext.)

sentir ploure SV, desoir, desentendre’s (R-M)

No t’escarrassis a explicar-ho; per ell és sentir ploure: no hi posa atenció (R-M)

fer el distret, fer l’angelot

tancar l’orella (a alguna cosa) SV, no voler fer cas. Desoir (R-M)

Tanca l’orella a tot el que no estigui d’acord amb el que ell fa / Quan no vol escoltar, tanca l’orella i ja està (El complement es pot ometre) (R-M, *)

tapar-se les orelles, ésser sord (a alguna cosa)

fer el sonso (p.ext.), fer el paper de met (p.ext.)