DESOCUPAT

els sense feina SD, desocupat / part de la població que no té una ocupació, que es troba a l’atur (EC, *)

La crisi augmenta el nombre dels sense feina (EC)

població activa (ant.), classe passiva (p.ext.)