DESOBEIR

fer cas omís de SV, desobeir / no obeir una ordre, un manament, etc. (Fr, *)

Sempre fa cas omís de les ordres que li donen

passar per sobre de

fer cas de (ant.)

posar-se les sabates a retaló SV, desobeir, resistir-se a fer allò que altri mana (A-M)

Mai no fa el que li manen, sempre es posa les sabates a retaló

abaixar el cap (ant.), alçar la cresta (p.ext.)