DESNERIT

ésser un avortí SV, desnerit / estar poc fet corporalment, minsament desenvolupat (Fr, *)

Té divuit anys, però és un avortí: sembla un nen de dotze anys

ésser un gastament (algú), com un cuc d’aglà

ésser un gastament (algú) SV, (ésser una) persona petita, raquítica, molt flaca (A-M)

És un gastament d’home (A-M)

ésser un avortí, ésser una mòmia (algú), ésser poca cosa (algú), com un cuc d’aglà

[Emp., Vallès, Barc. (A-M)]

mico filós SN, persona desnerida, d’aspecte ridícul (A-M)

Creus que em pots parlar d’aquesta manera, mico filós? / Com que és una persona que gairebé passa desapercebuda, sembla un mico filós

mitja tita, mitja cerilla, ésser poca cosa (algú)

mitja tita SQ, escanyolit, de complexió feble

T’atreveixes a amenaçar-me, mitja tita? / És un mitja tita i un covard

mitja merda, mitja cerilla, ésser poca cosa (algú), mico filós

prim com una neula (p.ext.)