DESMESURADAMENT

amb bogeria SP, d’una manera desmesurada

Les maduixes m’agraden amb bogeria / L’estimava amb bogeria (EC, *)

com una mala cosa, una cosa de no dir, amb deliri

en excés (p.ext.)

en excés SP, passant del just / de manera que ultrapassa els límits normals o deguts (R-M, A-M)

Ha begut en excés i ara li roda el cap / L’has renyat en excés; al cap i a la fi és un infant / L’odiava en excés (R-M, R-M, *)

fora mesura, ultra mesura, sobre manera, en demesia, a l’excés, amb excés, de mala manera, en extrem, més del compte, una cosa per demés

de més (p.ext.), amb bogeria (p.ext.), amb escreix (p.ext.)