DESLLORIGADOR

pedra filosofal SN, clau d’una qüestió; desllorigador (EC)

Cal trobar la pedra filosofal. Un cop encertem la font del problema, la solució serà fàcil d’oferir

el quid de la qüestió (p.ext.), la quinta essència (p.ext.)