DESLLIGAT

deixar-se anar els cabells SV, treure el llaç, goma o cinta que recollia els cabells per dur-los solts

Laura, si et deixes anar els cabells, estaràs més bonica / Amb els cabells deixats anar se li fan molts embolics (També s’usa amb la forma deixats anar, la qual denota els cabells)

trossar-se el cabell (ant.), cua de cavall (p.ext.)