DESITJAR

anar-se-li’n el cor cap a (a algú) O, tenir desig (d’alguna cosa), voler-la amb vehemència / tenir gran desig d’algú o d’alguna cosa (EC, *)

El cor se me’n va cap a aquell cotxe / El cor se me n’anava cap a aquell actor / El cor se me’n va cap enllà

anar-se-li’n els ulls darrere (a algú)

endur-se (alguna cosa) amb els ulls (p.ext.)

anar-se-li’n els ulls darrere (a algú) O, tenir gran desig d’alguna cosa, mirar-la amb ganes d’obtenir-la (A-M)

Se me n’anaven els ulls darrere d’aquell pastís que feia tan bona pinta

endur-se (alguna cosa) amb els ulls, anar-se-li’n el cor cap a (a algú), menjar-se (algú o alguna cosa) amb els ulls

encendre-se-li els ulls (a algú) O, mirar una cosa o una persona molt fixament, àvidament, amb gran atenció o desig

Quan se la mirava se li encenien els ulls

menjar-se (algú o alguna cosa) amb els ulls, endur-se (alguna cosa) amb els ulls

endur-se (alguna cosa) amb els ulls SV, tenir gran desig d’alguna cosa, mirar-la amb ganes d’obtenir-la (A-M)

S’enduia el menjar amb els ulls; devia tenir una gana el pobre!

anar-se-li’n els ulls darrere (a algú), encendre-se-li els ulls (a algú), deixar-hi els ulls

anar-se-li’n el cor cap a (a algú) (p.ext.), ficar-se-li al cap (a algú) (p.ext.)

esperar el messies SV, esperar algú o alguna cosa amb gran desig o il·lusió / desitjar intensament una cosa (A-M, Fr)

Li agradaria casar-se amb ella, però espera el messies perquè està promesa amb un altre i és del tot improbable que trenqui el prometatge

esperar (algú o alguna cosa) com els jueus el messies, esperar (algú o alguna cosa) com qui espera el messies

esperar (algú o alguna cosa) amb candeletes (p.ext.)

esperar postes de sol i caps de setmana SV, esperar amb delit les hores de lleure, els dies de festa (EC)

Al Manelic li agrada ben poc treballar, sempre espera postes de sol i caps de setmana

voler postes de sol i caps de setmana

fer diumenge (p.ext.)

estar mort per SV, estar molt enamorat d’algú, desitjar algú o alguna cosa freturosament (EC)

Està mort per la Marina / Està mort per comprar-se un cotxe nou

estar seny a perdre, estar boig (per algú), tenir un deliri (per alguna cosa)

fer goig (a algú) (inv.), tenir-li el cor robat (a algú) (inv.), a mort (p.ext.)

fer-se-li la boca aigua (a algú) O, sentir desig molt intens de menjar o beure una cosa molt agradable al gust (A-M)

Amb l’olor d’aquests préssecs se’m fa la boca aigua

fer venir aigua a la boca (a algú), fer-se-li les dents llargues (a algú)

venir-li de gust (a algú) (p.ext.)

fer vots per SV, desitjar granment algú o alguna cosa / desitjar una cosa bona a algú (*, Fr)

Ha fet vots per capità / Faig vots per l’èxit de la teva missió / Fer vots per la guarició d’una persona, desitjar vivament que es guareixi (*, Fr, IEC)

menjar-se (algú o alguna cosa) amb els ulls SV, mirar una cosa o una persona molt fixament, àvidament, amb gran atenció o desig (A-M)

Es va adonar que la desitjava perquè se la menjava amb els ulls / Es menjava tot el que hi havia a la botiga de queviures amb els ulls (També s’usa amb la forma menjar-se (algú o alguna cosa) amb la vista)

encendre-se-li els ulls (a algú), beure’s (algú o alguna cosa) amb els ulls, anar-se-li’n els ulls darrere (a algú)

no veure el moment (de fer alguna cosa) SV, desitjar l’execució prompta d’alguna cosa (IEC)

Sé que avui hi ha arròs per a dinar i com que m’agrada tant no veig el moment d’acabar aquest informe / Tinc tanta gana que no veig l’hora d’arribar a casa i dinar (També s’usa amb la forma no veure l’hora (de fer alguna cosa))

no veure l’hora i el punt (de fer alguna cosa)

no veure l’hora i el punt (de fer alguna cosa) SV, tenir gran desig de fer alguna cosa (A-M)

S’avorria tant que no veia l’hora i el punt d’anar-se’n

no veure el moment (de fer alguna cosa)

posar-li la mel a la boca (a algú) SV, fer desitjar quelcom anticipant-ne les excel·lències / despertar a algú les ganes d’una cosa i no permetre-li que en frueixi, fer-lo delit (R-M, EC)

Li van dir que l’obsequiarien amb un viatge a Itàlia, i, després de posar-li la mel a la boca, se n’han desdit / Va posar-li la mel als llavis en dir-li que li regalaria un collaret amb un diamant i finalment li’n va comprar un de bijuteria (També s’usa amb la forma posar-li la mel als llavis (a algú)) (R-M, *)

quedar amb la mel a la boca (inv.), deixar (algú) amb la mel a la boca (p.ext.), prometre el món i la bolla (a algú) (p.ext.), fer venir aigua a la boca (a algú) (p.ext.)

tenir un feble (per alguna cosa) SV, tenir una debilitat per alguna cosa

La Núria té un feble pels dolços

tenir un deliri (per alguna cosa)

punt feble (p.ext.)

venir-li de gust (a algú) SV, tenir ganes de (R-M)

Després de la fruita no em ve de gust menjar dolços. Ara em vindria de gust, en canvi, poder dormir una estona / Després de dinar li ve molt de gust fer la migdiada (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició postverbal) (R-M, *)

venir-li en grat (a algú), menjar pels ulls

fer-se-li la boca aigua (a algú) (p.ext.)

venir-li en grat (a algú) SV, ésser agradable (A-M)

Li venia en grat anar al cinema / No em ve gens en grat d’anar-hi (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició postverbal)

venir-li de gust (a algú)

venir de grat (a algú) (v.f.)

vol i dol SCoord, tenir desig i por d’una cosa al mateix temps / tenir ensems desig i por d’una cosa (IEC, EC)

No sap si acceptar aquella feina, li agrada molt, però hi troba alguns inconvenients, vol i dol

voler postes de sol i caps de setmana SV, esperar amb delit les hores de lleure, els dies de festa (EC)

Sempre vol postes de sol i caps de setmana i, en canvi, hauria de treballar més

esperar postes de sol i caps de setmana