DESINTERESSADAMENT

per amor a l’art SP, sense guany personal (R-M)

En aquesta feina cal treballar per amor a l’art, perquè no reporta cap benefici / Ho fa per amor a l’art, no perquè cobri diners / Es dedica a cantar per amor a l’art (R-M, *, *)

per la glòria

per interès (ant.), de franc (p.ext.)

per la glòria SP, [treballar] sense esperar cap guany material d’alguna cosa (IEC)

Aquí tots treballem per la glòria, ho fem de manera voluntària / Ho fa per la glòria, no pas per cap tipus de remuneració monetària

per amor a l’art