DESIGUALTAT

alts i baixos SCoord, desigualtats en alçària d’un terreny, d’un camí (IEC)

Vàrem passar per uns alts i baixos que ens varen deixar capolats / Aquest terreny té molts alts i baixos / No m’agrada passar en cotxe per aquell camí perquè té molts alts i baixos i em marejo (R-M, R-M, *)

menys…que SQ, expressió de comparació que denota desigualtat en qualitat o en quantitat

Estem enfadats perquè tenim menys entrades que vosaltres

més…que (ant.), tan…com (p.ext.), tant com (p.ext.), per damunt de (p.ext.)

més…que SQ, expressió de comparació que denota desigualtat en qualitat o en quantitat

Han vingut més alumnes que l’any passat

menys…que (ant.), tan…com (p.ext.), tant com (p.ext.)

no tenir color SV, ésser molt evident la desigualtat entre dues coses o dues persones

Aquest partit no té color: és claríssim que guanyarà el Barça! / Entre el treball de la Maria i el de la Gemma no hi havia color: es notava d’una hora lluny que la Gemma s’hi havia esforçat molt més (També s’usa amb la forma no haver-hi color)