DESHORA

a altra hora SP, a una hora inusitada / a una hora anormal (R-M, EC)

Mai no podem dinar junts perquè sempre ve a altra hora, quan ja hem acabat / Se n’han anat a dormir a altra hora (R-M, EC)

a deshora, en mala hora, a tres quarts de quinze, a les tantes

a deshora SP, a una hora intempestiva; no a l’hora convenient / a una hora intempestiva, quan no és el moment oportú (R-M, IEC)

Pateix de l’estómac perquè sempre menja a deshora i capriciosament (R-M)

a destemps, en mal punt, en mala hora, a tres quarts de quinze, a les tantes, a altra hora, fora d’hora, fora de temps, a les talúries, amb retard

a l’hora (ant.), a bona hora (ant.), a punt (ant.)

fora d’hora SAdv, a deshora / a una hora intempestiva, no a l’hora convenient (IEC, *)

No és recomanable menjar fora d’hora

a deshora, fora de temps, a destemps

fora d’hores (v.f.), fora hora (v.f.)