DESGANAT

ésser de mal pedreny SV, tenir mal estómac (A-M)

Aquesta criatura és de mal pedreny, no hi ha manera que mengi

ésser de poca vida, mastegar cera

ésser de bon pedreny (ant.), ésser de bona dent (ant.), ésser de plat (ant.), ésser un sac de mal profit (p.ext.)

ésser de poca vida SV, ésser poc menjador / ésser de físic insignificant, o poc menjador (R-M, IEC)

És un noi de poca vida; amb mig plat de vianda ja en té prou (R-M)

ésser de mal pedreny

ésser de vida (ant.)

mastegar cera SV, menjar sense delit, amb poc gust (A-M)

Em preocupa aquest nen, no menja. Li doni el que li doni sempre sembla que mastegui cera / M’escarrasso molt cuinant, però el meu home sembla que mastegui cera

ésser de mal pedreny

fer bresques (d’alguna cosa) (ant.), fer llepadits (d’alguna cosa) (ant.)

[Emp. (A-M)]

perdre el remuc SV, perdre la gana un animal remugant (EC)

Aquest bou ha perdut el remuc (IEC)