DESFASAT

haver passat a la història SV, perdre actualitat / haver deixat d’esdevenir-se o d’ésser usual (R-M, EC)

No retreguis més les seves renyines, que ja han passat a la història; ara són ben amics / Això de besar la mà als pares ja ha passat a la història / Aquestes idees han passat a la història (R-M, R-M, *)

passat de moda (p.ext.), fora d’ús (p.ext.)

haver passat de moda SV, perdre actualitat / deixar d’ésser moda (R-M, EC)

Hi ha balls molt bonics que han passat de moda, i és llàstima / El realisme social ha passat de moda (R-M, EC)

anar de baixa

ésser moda (ant.), haver passat a la història (p.ext.), fora d’ús (p.ext.)

perdre el tren SV, quedar endarrerit respecte als corrents, les circumstàncies, etc. del moment

Mentre ha tingut el càrrec de directiu ha perdut el tren pel que fa al tracte amb el client / Si no et poses al dia en la teva feina ràpidament, perdràs el tren