DESESPERANÇAT

veure-ho negre SV, presentar-se difícil una qüestió o afer / veure-ho tot difícil i ple d’obstacles insuperables, poc probable / veure-ho tot difícil o ple de perills, de malaurança (R-M, IEC, EC)

Ho veig negre que puguin venir; estan massa enfeinats / Aquests joves ho veuen tot negre (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival i amb la forma veure-ho tot negre)

veure (alguna cosa) de color de rosa (ant.), veure’s negre (p.ext.), veure-se-les negres (p.ext.)