DESERTAR

abandonar la bandera SV, desertar / abandonar mancant al deure (un lloc, un partit, una causa, etc.) (EC, *)

Aquell soldat és un traïdor, va abandonar la bandera

penjar els hàbits SV, abandonar la vida religiosa / abandonar la carrera eclesiàstica (IEC, A-M)

El capellà que ens casà ha penjat els hàbits (R-M)

deixar els hàbits

entrar en religió (ant.), prendre hàbit (ant.), rebre l’hàbit (ant.), vestir l’hàbit (ant.)