DESENVOLUPAT

ANT

ésser verd SV, no estar encara del tot desenvolupat

El tema és verd per a tractar-lo a fons, hauríem de deixar passar el temps a veure què passa / El projecte encara està molt verd per a fer-lo públic (També s’usa amb el verb estar i amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadjectival)

a mig fer

el més calent és a l’aigüera (p.ext.), ésser enlaire (p.ext.)