DESENTERRAR

(fig.)

treure (algú o alguna cosa) de l’oblit SV, tornar a donar actualitat (R-M)

La seva tasca de treure de l’oblit les velles cançons populars mereix tots els elogis / El director va treure aquell actor de l’oblit des del moment en què li va donar el paper protagonista (També s’usa amb el verb sostreure) (R-M, *)

treure (alguna cosa) a la llum

relegar (algú o alguna cosa) a l’oblit (ant.), deixar (algú o alguna cosa) en l’oblit (ant.)