DESENTAULAR-SE

aixecar-se de taula SV, entaular-se (ant.) / deixar d’estar assegut al voltant d’una taula (Fr, *)

L’últim que s’aixequi de taula que la despari! / Va demanar permís per alçar-se de taula (També s’usa amb el verb alçar)

asseure’s a taula (ant.), posar-se a taula (ant.), desparar taula (p.ext.), al llevant de taula (p.ext.)