DESENSELLAT

a l’empèl SP, sense sella (IEC)

Muntar un cavall a l’empèl (Fr)

a pèl

a pèl SP, sella (ant.) / sense sella (Fr, *)

En aquell moment no va trobar cap sella i va muntar el cavall a pèl

a l’empèl