DESENCERTAR

no fer-ne una de condreta SV, no actuar encertadament / no fer res bé (R-M, A-M)

Té poc encert; no en fa una de condreta / Pobre, mai no l’ensopega; no en fa una de condreta / Ho fan tot de mala manera, no me’n fan cap de condreta (R-M, *, *)

clavar-ne una al mall i una altra a l’enclusa, clavar-ne una al mall i dues a l’enclusa, no tirar-ne una en el solc, ésser un desastre (algú), ésser un patata, no fer cosa bona

[Mall. (A-M)]