DESENCERTADAMENT

amb mal peu SP, [començar] de manera desencertada (EC)

Va entrar amb mal peu en aquella empresa i per això l’han acomiadat (S’usa amb verbs que denoten l’inici d’una acció aixecar, començar, llevar, etc. i també amb el verb fer)

amb el peu esquerre, llevar-se per la mala espona, llevar-se amb l’altre peu

amb bon peu (ant.)