DESENCERT

mala nota SN, circumstància denigrant (R-M)

La seva actitud ha estat una mala nota (R-M)

bona nota (ant.), mal pas (p.ext.)