DESENCAMINAT

(fig.)

anar en revolt SV, anar desencaminat / estar equivocat, errar (R-M, *)

Per tot el que diu es veu que va en revolt; ha pres una resolució ben equivocada (R-M)

anar fora de corda, anar fora de camí, anar per mal camí

anar errat de comptes (p.ext.), pixar fora de test (p.ext.)

anar fora de camí SV, estar equivocat, errar / obrar erradament (R-M, IEC)

Si penses que vindran, vas fora de camí; jo sé que no s’hi atreviran / Has pres una decisió fora de camí, n’estàs segur que ho vols fer? (També s’usa ometent el verb) (R-M)

anar per mal camí, prendre mala vereda, anar en revolt, llaurar tort

anar pel camí dret (ant.), anar per bon camí (ant.), pixar fora de test (p.ext.), anar errat de comptes (p.ext.)

anar per mal camí SV, seguir una orientació moralment condemnable (IEC)

Si fas cas d’aquests mals consells, aniràs per mal camí / Si continua amb aquests nois tan perillosos, tirarà per mal camí (També s’usa amb el verb tirar) (R-M, *)

anar fora de camí, prendre mala vereda, tirar per mal cap, anar en revolt

anar pel camí dret (ant.), anar per bon camí (ant.), portar (algú) pel mal camí (inv.), torçar (algú) del camí dret (inv.), sortir del solc (p.ext.), en pecat (p.ext.), el camí dret (p.ext.)