DESENCAMINAR-SE

(fig.)

prendre mala vereda SV, anar per mal camí / captenir-se malament (IEC, *)

Amb la droga va prendre mala vereda i mai més no ha tornat a ser la persona que era

anar per mal camí, anar fora de camí, llaurar tort

sortir del solc SV, deixar d’obrar bé (A-M)

Des que ha conegut aquest noi ha sortit del solc

servar el solc (ant.), seguir la línia recta (ant.), entrar en solc (ant.), anar per mal camí (p.ext.)

tirar per mal cap SV, seguir una orientació moralment condemnable (IEC)

Si no canvia de costums, el teu germà tira per mal cap

anar per mal camí, llaurar tort